Priser


Pumpe


Takster for Stenstrup Fjernvarme...

Priseksempel - fjernvarme og oliefyring...

 

Takster 01.01.2019      anmeldt til Energitilsynet:

  excl. Moms incl. Moms
Varmepris pr. MWH 436,00 kr 545,00 kr
Fast afgift pr m2 (BBR) 14,80 kr 18,50 kr
     
Abonnement / Målerleje årlig excl. Moms incl. Moms
Til og med 250 m2 ( BBR ) 1100,00 kr 1375,00 kr
Over 250 m2 - pr m2 3,00 kr 3,75 kr
     
Dårlig afkøling 1 % af varmeprisen pr. MWH /grad i manglende afkøling, dog max 10%.
     
Betalingsbetingelser    
Der betales 10 a'conto rater med forfald den 02 i hver md. januar og december er fritaget.
FI- indbetalingskort tilsendes fra PBS, hvis man ikke er tilmeldt PBS.
Der opkræves depositum, i tilfælde af gentagne betalingssvigt.
 
 
   
Gebyr:   incl. Moms
Første rykkerskrivelse   80,00 kr
Anden rykkerskrivelse   80,00 kr
Inkasso skrivelse   80,00 kr
Lukkegebyr   375,00 kr
Åbnegebyr   375,00 kr
Flyttegebyr   80,00 kr
Prøvning af måler   375,00 kr

 
   

Restancer forrentes fra forfaldsdatoen til betaling sker i henhold til renteloven med 1,00% pr. påbegyndt måned.


 
   
Styringstabel    
Tilsendes sammen med årsopgørelsen,
bruges til løbende kontrol af forbrug og afkøling.

Mange nyttige tips m.m. andre steder på hjemmesiden, ... læs om afkøling!

 
 
   
Ny tilslutning til fjernvarme    
Kontakt os for et Knaldhamrende godt tilbud indenfor vores bestående forsyningsområde.

Gennemsnit for almindelige tilslutninger inkl. stikledning, monteret med varmtvandsbeholder og varme på bestående installation, er omkring 25.000 kr inkl. moms.
 
 
   
Investeringsbidrag:    

Til dækning af investering i varmecentralen og ledningsnet.
Beboelse og erhverv arealer ifølge BBR pr. m2 kr.

  excl. Moms incl. Moms
Til og med 250 m2 24,00 kr 30,00 kr
Over 250 m2 12,00 kr 15,00 kr
 
 
   
Stikledningsbidrag :    

Beregnes efter længde kanalmeter af stikledning på egen grund fra fortovs bagkant og er til dækning af omkostninger til stikledning på grunden.

  excl. Moms incl. Moms
For dim. Til og med Ø 22 mm 500,00 kr 625,00 kr
Rabat ved selvopgravning 150,00 kr 187,50 kr
 
 
   
Tilslutningsbidrag : excl. Moms incl. Moms
Omfatter fjernvarmeforsyningen med stikledning ført ind på ejendommen. 5.500,00 kr 6.875,00 kr
Elcvarmeforbruger inl. 10m2 stikledning samt investeringsbidrag 3.200,00 kr 4.000,00 kr
 
 
   
Byggemodningsbidrag :    

I udstykningsområder betaler grundudstykkeren relevante investeringer til fremføring af hovedledningsnet samt etablering af hovedledning og stikledning frem til de enkelte skel.

 
 
   

Varmeforsyningen sker i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter og tekniske bestemmelser.

 

Priseksempel - fjernvarme og oliefyring:

Priseksempel på beregning af opvarmning med fjernvarme sammenlignet med opvarmning med olie i et "standardhus" på 130 m2, hvor varmeforbruget er på 18,1 MWh/år svarende til et olieforbrug på 2250 l/år.

Fjernvarme: Priser incl. Moms
Fastafgift:         130m2 * 18,50 kr/m2 = 2.405,00 kr
Abonnement:          ( - op til 250 m2 )

1.375,00 kr

Varmeforbrug: 18,1 MWh * 545 kr/MWh = 9.864,50 kr
Ialt koster opvarmning m. Fjernvarme i 1 år: 13.644,50 kr
 
 
 
Oliefyr: Priser incl. Moms
Faste udgifter:  
     Service: 1.000,00 kr
     Skorstensfejer: 320,00 kr
     Elforbrug til blæser i fyr og cirkulationspumpe: 730,00 kr
Udgift til olie: (virkningsgrad 80%, 2.250l/år á 9,50 kr/l)

21.375,00 kr

Ialt koster opvarmning m. Oliefyr i 1 år: 23.425,00 kr
   
I dette priseksempel er ikke medregnet afskrivning på oliefyr - det vil typisk være en udgift på 25.000 kr som skal afskrives over de ca 20 års levetid som et oliefyr har.

Olieprisen er beregnet ud fra 9,50 kr/l.


Stenstrup Fjernvarme - Hostrupvej 28 - 5771 Stenstrup
Tlf: 62 26 15 58 - Mobil: 20 33 05 58
www.stenstrup-fjv.dk - E-mail